Logotyp Wisła Płocka S.A.
Oficjalna strona internetowa
WISŁY PŁOCK S.A.

BILETY

 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH W PRZEDSPRZEDAŻY NA SEZON 2019/2020

TRYBUNA WSCHODNIA

Bilet normalny (sektor A, B, C, D, E): 15,00 zł;

Bilet ulgowy (sektor A, B, C, D, E): 10,00 zł (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

Bilet dziecięcy (sektor A, B, C, D, E): 1,00 zł (dzieci do lat trzynastu);

Bilet specjalny (sektor A, B, C, D, E): 5,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich),

Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 1,00 zł.

 

TRYBUNA ZACHODNIA

 Bilet normalny (sektor F, G): 20,00 zł;

Bilet ulgowy (sektor F, G): 15,00 zł; (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

Bilet dziecięcy (sektor F, G): 1,00 zł (dzieci do lat trzynastu);

Bilet specjalny (sektor F, G): 5,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich);

Sektor rodzinny (sektor SR): 25,00 zł (1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2) - kobieta + mężczyzna;

Loża honorowa (sektor LH): 100,00 zł (nie obowiązują żadne zniżki, bilet na stałą cenę dla wszystkich zainteresowanych);

Sektor gości (sektor J): 25,00 zł,

Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 1,00 zł.

 

***

 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH W DNIU MECZU NA SEZON 2019/2020

TRYBUNA WSCHODNIA

Bilet normalny (sektor A, B, C, D, E): 20,00 zł;

Bilet ulgowy (sektor A, B, C, D, E): 15,00 zł (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

Bilet dziecięcy (sektor A, B, C, D, E): 1,00 zł (dzieci do lat trzynastu);

Bilet specjalny (sektor A, B, C, D, E): 5,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich),

Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 1,00 zł.

 

TRYBUNA ZACHODNIA

Bilet normalny (sektor F, G): 25,00 zł;

Bilet ulgowy (sektor F, G): 20,00 zł; (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

Bilet dziecięcy (sektor F, G): 1,00 zł (dzieci do lat trzynastu);

Bilet specjalny (sektor F, G): 5,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich);

Sektor rodzinny (sektor SR): 25,00 zł (1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2) - kobieta + mężczyzna;

Loża honorowa (sektor LH): 100,00 zł (nie obowiązują żadne zniżki, bilet na stałą cenę dla wszystkich zainteresowanych);

Sektor gości (sektor J): 25,00 zł,

Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 1,00 zł.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW


 
OBJAŚNIENIA

- Bilet/karnet normalny przysługuje wszystkim osobom dorosłym powyżej 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia oznacza od dnia 18 urodzin;

- Bilet/karnet ulgowy przysługuje wszystkim uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. Do 26 roku życia oznacza do ostatniego dnia przed dniem 26 urodzin;

- Bilet/karnet dziecięcy przysługuje wszystkim dzieciom do lat 13.

- Bilet/karnet specjalny przysługuje emerytom, rencistom, I, II i III grupie niepełnosprawności, weteranom wojennym, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz wszystkim kobietom.

 

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów tutaj.

Regulamin stadionu do pobrania tutaj.

Regulamin imprez masowych organizowanych przez Wisłę Płock do pobrania tutaj.

 

*****

 

PUNKTY SPRZEDAŻY
 
Bilety i karnety można kupować:
 
- na stoisku klubowym w Galerii Mazovia - od poniedziałku do soboty 9-21, niedziela 10-20;
- w sklepiku klubowym na stadionie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 
Bilety jednorazowe dodatkowo będzie można kupić:

- przez Internet na wislaplock.kupbilety.pl (UWAGA: Po założeniu konta wymagana jest zmiana hasła!)
- w salonikach prasowych Kolporter (Płock ul. Wyszogrodzka 163 Mila; Płock ul. Kolejowa 41 Mila; Sierpc ul. Konstytucji 3 Maja 7A; Gąbin ul. Kilińskiego 3 Mila; Płock ul. Otolińska 11 Mila),
- w supermarketach „Piotr i Paweł” (Galeria Mosty - Płock, ul. Tysiąclecia 2A).

 

Pamiętajcie, że w dzień meczowy wszystkie kasy (nr 1, 2, 3) otwierane są na 3 godziny przed rozpoczęciem spotkania, chyba, że klub postanowi inaczej. Wówczas kasa nr 1 otwierana jest wcześniej, o czym klub informuje na stronie internetowej, swoich kanałach social media oraz wydarzeniu meczowym.

 

Kontakt w sprawie sprzedaży internetowej: Tomasz Beczak, tel. 693 360 069.
E-mail: [email protected]


Właściciel

Sponsor strategiczny

Sponsorzy główni